fbpx

Wymagania sanitarne dla gabinetów stomatologicznych

wymagania sanitarne dla gabinetów stomatologicznych

Pod kątem prawnym, gabinety stomatologiczne podlegają takim samym regulacjom jak wszystkie inne obiekty, w których świadczone są usługi medyczne. Przepisy są tak skonstruowane, by zarówno pacjent, jak i personel medyczny mogli czuć się bezpiecznie oraz komfortowo, a gabinet był funkcjonalny. Przedstawiamy wymagania sanitarne dla gabinetów stomatologicznych.

Wymagania sanitarne dla gabinetów stomatologicznych bez RTG

Aby gabinet został odebrany przez sanepid, jego pomieszczenia i urządzenia w nich muszą spełniać określone wymagania:

 1. Pomieszczenia, w których wykonuje się praktykę stomatologiczną powinny stanowić samodzielny budynek, lokal w zespole budynków, bądź część budynku lub lokalu przeznaczonych do innych celów, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia.
 2. Wejście do gabinetu powinno być poprowadzone przez pomieszczenia związane z praktyką, nie może być wykorzystywane jednocześnie do innych celów niż praktyka oraz nie może być przechodnie dla innych pomieszczeń. Jednakże wejście może prowadzić z pionu komunikacji ogólnej i być wspólne z innymi użytkownikami budynku bądź lokalu.
 3. Oświetlenie w gabinecie stomatologicznym powinno odpowiadać potrzebom użytkowym oraz warunkom określonym przez prawo.
 4. Podłoga oraz jej połączenie ze ścianami powinny umożliwiać mycie i dezynfekcję.
 5. W przypadku uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pomieszczenia gabinetu stomatologicznego mogą znajdować się poniżej poziomu otaczającego je terenu. Dotyczy to zarówno pomieszczeń o charakterze diagnostycznym jak i terapeutycznym, przeznaczonych na pobyt ludzi czy pomocniczych, magazynowych.
 6. W gabinecie powinny znajdować się: umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.
 7. W gabinecie powinien znajdować się zlew z baterią, ze względu na fakt, iż w użyciu są narzędzia i sprzęt medyczny wielokrotnego użytku, za wyjątkiem sytuacji, kiedy takie narzędzia podlegają myciu i sterylizacji w odrębnym pomieszczeniu, lub kiedy te czynności odbywają się w innym podmiocie.
 8. Gabinet stomatologiczny powinien być również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 9. W przypadku zastosowania w gabinecie wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, niezbędne jest ich udokumentowane, przegląd, czyszczenie lub dezynfekcja, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku.
Gabinet lekarski wymogi sanepidu

Wymagania sanitarne dla gabinetów stomatologicznych wyposażonych w RTG

Jeśli gabinet wyposażony jest w aparat RTG, musi spełniać dodatkowe wymagania wynikające z odpowiedniego rozporządzenia:

 1. Gabinet powinien mieć odpowiednią konstrukcję ścian, drzwi, okien i stropów oraz zainstalowane urządzenia ochronne dla osób pracujących i innych będących w pobliżu aparatu generującego promieniowanie.
 2. Wysokość pomieszczeń gabinetu rentgenowskiego nie powinna być mniejsza niż 2,5m.
 3. Powierzchnia pomieszczenia, w którym jest zainstalowany aparat RTG nie powinna być mniejsza niż 8m2 (na każdy następny aparat rentgenowski znajdujący się w tym gabinecie należy przeznaczyć dodatkowe 4m2).
 4. Wyposażenie takiego gabinetu w odpowiednią wentylację zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na jedną godzinę (potwierdzona protokołem przeglądu wentylacji i pomiaru krotności wymiany powietrza).
 5. Wyposażenie takiego gabinetu w ochronę operatora aparatu rentgenowskiego przed promieniowaniem podczas wykonania zdjęcia.
 6. Diagnostyczne pracownie rentgenowskie powinny być wyposażone w sprzęt ochronny oraz środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem rentgenowskim odpowiedni dla typu zainstalowanych urządzeń i rodzaju wykonywanych badań.
 7. Należy zastosować ochronne osłony osobiste przeznaczone na gonady, fartuchy i półfartuchy oraz kołnierze wykonane z blachy ołowianej lub gumy ołowiowej.
 8. W widocznym miejscu w gabinecie powinna znajdować się informacja o konieczności poinformowania rejestratorki i operatora aparatu o tym, że pacjentka jest w ciąży.
 9. Pracownie powinny być oznaczone zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa – informacja ostrzegająca przed promieniowaniem jonizującym – tablica informacyjna ze znakiem.
 10. Gabinety diagnostyczne z aparatami rentgenowskimi do zdjęć powinny być wyposażone w urządzenia, które w sposób akustyczny lub optyczny sygnalizują ekspozycję i są słyszane lub widoczne z miejsca uruchamiania wyzwalacza (od tych wymagań rozporządzenie przewiduje wyjątki).

Więcej na temat wymagań sanitarnych można znaleźć w e-booku przygotowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. Znajdziesz w nim:

 • Opis zagrożeń w gabinecie stomatologicznym
 • Wymagania dla pomieszczeń
 • Informacje na temat planu higieny
 • Opis stanowiska i narzędzi pracy
 • Wymagania dla lekarzy i personelu
 • Instrukcje przygotowania pacjenta
 • Sposób postępowania w przypadku zranienia lub kontaktu z materiałem zakaźnym
 • Instrukcje na temat przygotowania do sterylizacji narzędzi wielokrotnego użycia
 • Informacje o kontroli procesu sterylizacji
 • Instrukcję postępowania z odpadami

Pobierz e-book.

Sanepid gabinet stomatologiczny wymogi

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi

Sprawdź również nasze inne artykuły:

„Strona internetowa gabinetu – wszystko, co musisz wiedzieć”
„Jak pozyskać pacjentów, wykorzystując do tego marketing?”
„Czym jest PPC? Pay-Per-Click – czy powinieneś z niego korzystać?”

Potrzebujesz pomocy?​

Pomagamy gabinetom i klinikom zdobywać więcej pacjentów, lepiej prezentować się w internecie oraz prowadzić skuteczniejsze działania marketingowe.

Może też Cię zainteresować...​

Poniżej znajdziesz porady oraz case studies z działań prowadzonych dla naszych klientów.

social media dla branży medycznej
Marketing medyczny

Jak planować treści media społecznościowe? Harmonogram publikacji social media [wzór]

Zastanawiasz się, czy social media w branży medycznej to dobry pomysł? Odpowiadamy: tak! Zobacz jak przygotować skuteczną komunikację.

Przejdź do wpisu →
darmowa analiza widoczności gabinetu
Marketing medyczny

Po co Ci darmowa analiza widoczności gabinetu?

Po co Ci darmowa analiza widoczności gabinetu w Internecie? To pytanie, które zadajesz sobie w …

Przejdź do wpisu →
strona internetowa gabinetu
Marketing medyczny

Strona internetowa gabinetu – wszystko co musisz wiedzieć

Strona internetowa gabinetu to dzisiaj podstawa w budowaniu wizerunku marki. Jest nowoczesną wizytówką. To na …

Przejdź do wpisu →

Newsletter

Dołącz do jedynego na rynku newslettera poświęconego marketingowi w medycynie i farmacji.

Imię(wymagane)
Imię
Email
Zgoda(wymagane)