fbpx

Jak otworzyć gabinet stomatologiczny?

jak otworzyć gabinet stomatologiczny

Jesteś lekarzem i planujesz otworzyć gabinet stomatologiczny? Placówka medyczna wymaga spełnienia wielu wymagań. Sanepid, dokumentacja medyczna, RODO, bezpieczeństwo to tylko niektóre z obszarów, o które musisz zadbać. Przejdź dalej i dowiedz się na co zwrócić uwagę, jeszcze przed otwarciem gabinetu.

Gabinet stomatologiczny – kto może go otworzyć?

Zastanawiasz się, czy nie będąc lekarzem stomatologiem możesz otworzyć ośrodek dentystyczny? Gabinet stomatologiczny może zostać założony zarówno przez stomatologa jak i przez osobę nieposiadającą wykształcenia stomatologicznego. W zależności od tego, do której grupy należysz, masz różne możliwości formy prawnej prowadzenia gabinetu.

Rodzaj działalności gospodarczej

Jeśli jesteś lekarzem dentystą to swój zawód możesz wykonywać w ramach działalności leczniczej w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,
 • spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej z innymi lekarzami dentystami jako grupowa praktyka lekarska.

Natomiast jeśli jesteś osobą nieposiadającą wykształcenia stomatologicznego zanim otworzysz gabinet musisz postarać się o niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ). Następnie w ramach tego zakładu jesteś w stanie otworzyć gabinet dentystyczny. NZOZ może być prowadzony jako dowolna z dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej, poza spółką partnerską. Twoja firma może być zarejestrowana jako:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • jedna ze spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.

W obu przypadkach dla gabinetu dentystycznego użyj numeru PKD:

 • 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna.

Indywidualna praktyka lekarska – jakie warunku należy spełnić, by otworzyć gabinet stomatologiczny?

Ścieżka, którą trzeba przejść, by otworzyć gabinet stomatologiczny również zależy od tego, czy jesteś lekarzem stomatologiem.

Jeśli jesteś lekarzem dentystą, który chce wykonywać działalność lecznicza w formie indywidualnej praktyki lekarskiej musisz spełniać poniższe warunki:

1. Posiadać czynne prawo wykonywania zawodu.

2. Nie możesz być:

 • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
 • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

3. Dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

4. Uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

5. Zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli jesteś lekarzem dentystą, który zamierza wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostajesz równocześnie wpisany na listę członków izby lekarskiej. Jeśli pracujesz na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, możesz wybrać, której izby chcesz być członkiem.

Jako że działalność lecznicza jest działalnością regulowaną, poza zarejestrowaniem działalności gospodarczej musisz również uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Należy odpowiedni wniosek złożyć do okręgowej izby lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania przez Ciebie praktyki zawodowej lekarza. Wniosek ten powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko lekarza,
 • numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania,
 • numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • adres do korespondencji,
 • posiadane specjalizacje.

Jeśli planujesz prowadzić gabinet wraz z innymi stomatologami w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską (w formie spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej), aby uzyskać wpis do rejestru musicie złożyć wniosek zawierający poza powyższymi również umowę spółki i listę wszystkich lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem:

 • imion i nazwisk lekarzy wspólników,
 • miejsc zamieszkania lekarzy wspólników,
 • imienia i nazwiska osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania tej spółki.

Warunki, jakie należy spełnić, aby prowadzić gabinet dentystyczny w formie NZOZ

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w formie NZOZ? Aby to zrobić musisz spełniać poniższe warunki:

 • posiadać pomieszczenia lub urządzenia odpowiadające określonym wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym,
 • stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
 • posiadać zapewnienia, aby świadczenia zdrowotne były udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne,
 • zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Osobą odpowiedzialną w NZOZ za spełnianie tych wymogów jest kierownik podmiotu.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów leczniczych składa się w takim przypadku do wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Do wniosku powinieneś dołączyć:

 • imię i nazwisko, nazwę albo firmę,
 • adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • formę organizacyjno-prawną,
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • nazwę przedsiębiorstwa oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • numer REGON,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

Uwaga: Działalność leczniczą możesz rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Gabinet stomatologiczny – wymagania sanitarne

Bezpieczeństwo i komfort pacjentów oraz pracowników to podstawa prowadzenia działalności medycznej. Aby otworzyć ośrodek zdrowia Twój gabinet musi spełniać konkretne wymagania sanepidu. Więcej o tych regulacjach dowiesz się przechodząc do naszego artykułu [link] o wymaganiach sanitarnych.

Prawo to nie wszystko – zobacz, jak pozyskać pierwszych pacjentów

Jeśli wykonałeś już wszystkie kroki w kierunku otworzenia gabinetu dentystycznego pamiętaj, że to nie wszystko. Teraz czeka na Ciebie większe wyzwanie – pozyskiwanie pacjentów. Aby świadomość o istnieniu Twojej placówki rosła, ważne jest to, żeby zadbać o medyczny marketing. W tym celu skorzystaj z:

Identyfikacja wizualna

Kiedy rozpoczynasz działalność warto zacząć od identyfikacji wizualnej (brandingu). Pierwszym krokiem jest projekt loga, który będzie znakiem rozpoznawczym dla gabinetu. Następnie przygotowuje się pozostałe potrzebne materiały, np. papier firmowy, teczki, ulotki firmowe, notesy i inne. Dla naszych klientów tworzymy branding inspirowany wyglądem placówki, tak aby powstała spójna całość.

Zobacz ofertę >>>

Projekt strony internetowej

Strona www to jeden z najbardziej znaczących elementów strategii działalności w sieci. Jest to tzw. „wirtualna wizytówka”. To, jak pacjenci widzą Twoją stronę przekłada się na wizerunek Twojej placówki. Jeśli strona będzie intuicyjna, wygodna i zgoda z obecnymi standardami to potencjalny pacjent będzie postrzegał Cię jako gabinet, który dba o komfortowe warunki dla swoich pacjentów. Odpowiednio wcześnie przygotowana strona może budować świadomość jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Dlatego najlepiej zaopatrzyć się w nią około pół roku przed startem.

Zobacz ofertę >>>

Pozycjonowanie (SEO)

Kiedy już posiadasz stronę internetową warto zoptymalizować ją pod SEO. O co chodzi? SEO to pozycjonowanie Twojej witryny w wyszukiwarce Google. Dzięki temu strona ma szansę wyświetlić się wysoko w rankingu, a pacjent będzie miał ułatwioną ścieżkę dotarcia do Ciebie. W tym celu tworzymy treści nasycone w słowa kluczowe, a także optymalizujemy wizytówkę Google. Obecność na Mapach Google to kolejne ułatwienie dla pacjenta, który szuka, np. stomatologa w swojej okolicy.

Zobacz ofertę >>>

Media społecznościowe

W dzisiejszych czasach obecność w social mediach to „must have” w oczach pacjentów. Jeśli Cię tam jeszcze nie ma, to koniecznie to zmień. Dlaczego warto? Media społecznościowe są świetnym sposobem na utrzymywanie kontaktu z obecnymi pacjentami. Dzięki spójnej komunikacji budujesz ich zaufanie i przywiązanie do marki. Oprócz tego regularne publikowanie postów pomaga w zwiększaniu świadomości o istnieniu Twojej placówki. Rozpocznij komunikację na Instagramie i Facebooku zaraz przed otwarciem placówki i zdobywaj pierwszych stałych pacjentów.

Zobacz ofertę >>>

Kampanie Google Ads

Płatne kampanie w Google Ads to dobre rozpoczęcie działalności. Reklamy w tym systemie wyświetlane są osobom, które wpisały konkretną frazę w wyszukiwarce Google. Dzięki temu trafiają one do zdecydowanych na usługę pacjentów. Oprócz tego kampanie wykonuje się lokalnie, więc nie musisz martwić się, że pacjent nie trafi do Ciebie ze względu na odległość. Zastanawiasz się nad Google Ads? To Twoja szansa na pozyskanie pierwszych pacjentów chętnych na usługi gabinetu.

Zobacz ofertę >>>

Orzeł Dental Care – strona internetowa przed otwarciem gabinetu

Zastanawiasz się, dlaczego warto posiadać stronę przed rozpoczęciem działalności? Przedstawiamy Ci przykład z naszej pracy. Jakiś czas temu zgłosił się do nas gabinet stomatologiczny z Radomia. Klient chciał stworzyć stronę internetową, aby była gotowa przed otwarciem. Stworzyliśmy dla niego witrynę, która była zoptymalizowana tak, aby mogła być wyszukiwana w Google na interesujące klienta hasła. Dzięki temu potencjalni pacjenci mogli trafić na stronę dużo wcześniej. W rezultacie w momencie otwarcia gabinet miał już zainteresowanych pacjentów na konkretne usługi. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przejdź do naszego case study [link].

——————————————————————–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Otwiersz nowy gabinet i nie wiesz jaki budżet przeznaczyć na jego promocję?

Wypełnij poniższy formularz i otrzymaj dokument, który zawiera budżety reklamowe konkurencyjnych gabinetów stomatologicznych.

Potrzebujesz pomocy?​

Pomagamy gabinetom i klinikom zdobywać więcej pacjentów, lepiej prezentować się w internecie oraz prowadzić skuteczniejsze działania marketingowe.

Może też Cię zainteresować...​

Poniżej znajdziesz porady oraz case studies z działań prowadzonych dla naszych klientów.

agencja marketingowa w branży medycznej
Marketing medyczny

Medyczna agencja marketingowa  – dlaczego warto?

Coraz więcej medyków i placówek medycznych szuka profesjonalnego wsparcia w dziedzinie marketingu. W tym celu ...
Przejdź do wpisu →
Marketing medyczny

Ustawa o wyrobach medycznych – jak będzie wyglądać marketing medyczny w 2023 roku?

Jakie działania będą dozwolone w reklamowaniu wyrobów medycznych? Czy to koniec dodania zdjęć przed i po? Dowiedz się więcej z artykułu.
Przejdź do wpisu →
pozycjonowanie stron medycznych
Lokalne SEO

SEO: Pozycjonowanie stron medycznych – najczęstsze błędy

Jakie są najczęstsze błędy w medycznym SEO? Pozycjonowanie strony to szansa na dotarcie do użytkowników sieci. Jak zrobić to dobrze?
Przejdź do wpisu →