fbpx
SiDLY obsługa marketingowa
Klient

SiDLY to polska firma telemedyczna, która jest producentem profesjonalnych i innowacyjnych urządzeń medycznych. 

#1 Wyzwanie

Jaki cel postawił przed nami klient? Kompleksowa obsługa marketingowa

Nasz klient to startup, posiadający kilkuletnią obecność na rynku, na którym jego produkt ma już ugruntowaną pozycję. Klient zgłosił się do nas jednak z potrzebą szerszego dotarcia do potencjalnych klientów. Poprzednie działania marketingowe prowadzone były doraźnie, bez długofalowego planowania, co jest charakterystyczne dla nowych firm. Naszym zadaniem była obsługa marketingowa, która polega na prowadzeniu regularnych, systematycznych i nakierowanych na rezultaty działań, będących wsparciem dla działu sprzedaży, czyli źródłem generowania leadów oraz pomocą w budowaniu wizerunku firmy, który przełoży się na budowanie relacji inwestorskich na rynku.

#2 Rozwiązanie

Kompleksowe prowadzenie działań marketingowych

W ramach współpracy z klientem odpowiadaliśmy za wszystkie działania marketingowe, od projektowania materiałów dydaktycznych po wykonywanie specjalistycznych usług takich, jak mapowanie potrzeb klienta, prowadzenie social media, tworzenie treści merytorycznych oraz organizacja i promocja webinarów i konferencji. Rozpoczęliśmy reorganizację całych zasobów marketingowych firmy, więc praca była bardzo dynamiczna. Ze względu na to wyznaczaliśmy sobie działanie w trybach 2-tygodniowych lub miesięcznych.

Podział pracy- obsługa marketingowa

Poprzednie działania marketingowe naszego klienta były nieuporządkowane, więc musieliśmy podzielić naszą pracę na dwa etapy. Kompleksowa obsługa marketingowa rozpoczeła się od optymalizacji dotychczasowo istniejących kanałów, poprzednio określając strategię i najważniejsze wartości dla poszczególnych segmentów klientów. Było to konieczne z powodu pandemii, która zmieniając realia rynku, wymusiła na nas zupełnie inne podejście do wartości i komunikowanie się zupełnie innym językiem. Dopiero po tych działaniach rozpoczęliśmy aktywne lead generation oraz poszerzanie baz klientów.

#3 Działania

Stałe i zmienne kampanie na Facebooku

Ze względu na to, że produkt nie był oczywisty dla większości klientów, ustaliliśmy, że wszelkie działania będą opierały się na edukacji klienta, by zwiększać świadomość samego produktu. Obsługa marketingowa objęła także stworzenie nowych ofert handlowych dla każdego segmentu klientów, jak również materiałów dla klienta indywidualnego. Firma zainwestowała w budowę wizerunku marki, poprzez prowadzenie bloga oraz tworzenie komunikacji na Facebooku i LinkedIn. Wdrożono również działania efektywnościowe, czyli konkretne kampanie marketingowe w oparciu o weryfikowalne wskaźniki końcowe: sprzedaż, zasięg i dotarcie.

Jaki był efekt podjętych przez nas działań?

W efekcie wyselekcjonowaliśmy kilka głównych osi działań, które przynosiły najlepsze rezultaty. Były to wirtualne konferencje dla klienta instytucjonalnego (rynek szpitalny) oraz webinary na rynku samorządowym. Na przestrzeni kilku miesięcy udało nam się zorganizować konferencję we współpracy z Polską Federacją Szpitali (PFSz) oraz dwa webinary na rynku szpitalnym, a także serię 15 webinarów na rynku samorządowym, gdzie łączna liczba zapisanych uczestników wyniosła 246 osób. Dodatkowo, rozszerzyliśmy bazę klientów firmy, gdzie liczba klientów wynosiła 637 rekordów.

#4 Rezultaty

Regularne i systematyczne działania marketingowe, dzięki którym rozszerzyliśmy bazę klientów firmy, co przełożyło się na liczbę podpisanych kontraktów

W wyniku kilkumiesięcznej współpracy przeorganizowane zostały działania marketingowe na wszystkich polach. Materiały, którymi firma komunikuje się z odbiorcami, zostały zaktualizowane i dostosowane do współczesnych wymagań rynkowych.

Firma zaczęła aktywnie pozyskiwać leady, które później konwertowane były na klientów, a większość spotkań internetowych skutkowała podpisaniem kontraktów z klientami. 

Newsletter

Dołącz do jedynego na rynku newslettera poświęconego marketingowi w medycynie i farmacji.

Imię(wymagane)
Imię
Email
Zgoda(wymagane)