fbpx
case study

Mapowanie rynku - zrozumienie potrzeb klientów

Dla firmy z branży telemedycznej wykonaliśmy badania marketingowe mające na celu precyzyjne określenie potrzeb jednej z grup klientów, wyróżników firmy znaczących w oczach klienta oraz kluczowych cech usługi, które wpływają na podjęcie pozytywnej decyzji zakupowej.

zrozumienie potrzeb klientów jest podstawą skutecznych działań marketingowych oraz sprzedażowych
#1 potrzeba

podążanie za zmianami na rynku

W ciągu kilkuletniej obecności na rynku firmy telemedycznej oferującej innowacyjny produkt, potrzeby jednej z głównych grup docelowych uległy zmianom. Wpłynęła na to m. in. dojrzałość rynku, rozwój konkurencji a także większa świadomość wśród klientów. Zaistniała sytuacja wymusiła rewaluację dotychczasowych komunikatów marketingowych, by na wysoce konkurencyjnym rynku móc odnieść sukces.

#2 wykonane działania

badanie marketingowe potrzeb grupy docelowej

Aby określić na nowo potrzeby i motywatory zakupowe klientów wyselekcjonowano 10 klientów o zróżnicowanej specyfice. Opracowano kwestionariusz badania i wykonano szereg rozmów z decydentami oraz osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie usługi/ produktu w jednostce. 

#3 rezultaty

redefinicja komunikacji marketingowej

Wykonane badanie marketingowe pozwoliło na określenie komunikatów, które w precyzyjny sposób trafiają do grupy docelowej. Z materiałem zapoznali się wszyscy pracownicy firmy, dzięki czemu spójnie komunikują cechy i kluczowe korzyści do obecnych partnerów i klientów. Wnioski z raportu posłużyły za bazę do stworzenia nowych lub odświeżenia wszystkich typów materiałów marketingowych i sprzedażowych – ofert, ulotek, landing page, maili sprzedażowych itp. Badanie stanowi podstawę do stworzenia kompletnej strategii marketingowej firmy.

Newsletter

Dołącz do jedynego na rynku newslettera poświęconego marketingowi w medycynie i farmacji.

Imię(wymagane)
Imię
Email
Zgoda(wymagane)